Kodeks pracy z komentarzem

Dostępność: brak towaru
Cena brutto: 94,50 zł 94.50
Cena netto: 90,00 zł
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni
Ocena: 0
Producent: -
Kod produktu: 2005

Opis

Kodeks pracy z komentarzem

 

Książka zawiera pełny komentarz do ustawy Kodeks pracy, pióra wybitnego specjalisty z zakresu prawa pracy.

Komentarz pozwala czytelnikowi lepiej zrozumieć sens przepisów zawartych w Kodeksie pracy.

Uwaga! KSIĄŻKA ZAWIERA OMÓWIENIE ZMIAN W KODEKSIE PRACY W LATACH 2011-2014.


Spis treści

Dział I - Przepisy ogólne

Rozdział I. Przepisy wstępne

Rozdział II. Podstawowe zasady prawa pracy

Rozdział IIa. Równe traktowanie w zatrudnieniu

Rozdział IIb. Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy

Rozdział III. Związki zawodowe i załogi pracownicze


Dział II - Stosunek pracy

Rozdział I. Przepisy ogólne

Rozdział II. Umowa o pracę

Rozdział IIa. Warunki zatrudnienia pracowników skierowanych do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa będącego członkami Unii Europejskiej

Rozdział IIb. Zatrudnienie pracowników w formie telepracy

Rozdział III. Stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę


Dział III - Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia

Rozdział I. Ustalenie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą

Rozdział Ia. Wynagrodzenie za pracę

Rozdział II. Ochrona wynagrodzenia za pracę

Rozdział III. Świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy

Rozdział IIIa. Odprawa rentowa lub emerytalna

Rozdział IV. Odprawa pośmiertna


Dział IV - Obowiązki pracodawcy i pracownika

Rozdział I. Obowiązki pracodawcy

Rozdział II. Obowiązki pracownika

Rozdział IIa. Zakaz konkurencji

Rozdział III. Kwalifikacje zawodowe pracowników

Rozdział IV. Regulamin pracy

Rozdział V. Nagrody i wyróżnienia

Rozdział VI. Odpowiedzialność porządkowa pracowników


Dział V - Odpowiedzialność materialna pracowników

Rozdział I. Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy

Rozdział II. Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi


Dział VI - Czas pracy

Rozdział I. Przepisy ogólne

Rozdział II. Normy i ogólny wymiar czasu pracy

Rozdział III. Okresy odpoczynku

Rozdział IV. Systemy i rozkłady czasu pracy

Rozdział V. Praca w godzinach nadliczbowych

Rozdział VI. Praca w porze nocnej

Rozdział VII. Praca w niedziele i święta


Dział VII - Urlopy pracownicze

Rozdział I. Urlopy wypoczynkowe

Rozdział II. Urlopy bezpłatne


Dział VIII - Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

Dział IX - Zatrudnienie młodocianych

Rozdział I. Przepisy ogólne

Rozdział II. Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego

Rozdział III. Dokształcenia

Rozdział IIIa. Zatrudnienia młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe

Rozdział IV. Szczególna ochrona zdrowia

Rozdział V Urlopy wypoczynkowe

Rozdział VI. Rzemieślnicze przygotowanie zawodowe


Dział X - Bezpieczeństwo i higiena pracy

Rozdział I. Podstawowe obowiązki pracodawcy

Rozdział II. Prawa i obowiązki pracownika

Rozdział III. Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy

Rozdział IV. Maszyny i inne urządzenia techniczne

Rozdział V. Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia

Rozdział VI. Profilaktyczna ochrona zdrowia

Rozdział VII. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

Rozdział VIII. Szkolenie

Rozdział IX. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze

Rozdział X. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Rozdział XI. Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz komisja bezpieczeństwa i higieny pracy

Rozdział XII. Obowiązki organów sprawujących nadzór nad przedsiębiorstwami lub innymi jednostkami organizacyjnymi państwowymi albo samorządowymi

Rozdział XIII. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące wykonywania prac w różnych gałęziach pracy


Dział XI - Układy zbiorowe pracy

Rozdział I. Przepisy ogólne

Rozdział II. Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy

Rozdział III. Zakładowy układ zbiorowy pracy


Dział XII - Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy

Rozdział I. Przepisy ogólne

Rozdział II. Postępowania pojednawcze

Rozdział III. Sądy pracy


Dział XIII - Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika


Dział XIV - Przedawnienie roszczeń


Dział  XIVa - Grupowa organizacja pracy


Dział XV - przepisy końcowe

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl