IWNB cz.1 Budynki 2/2024 - ceny obiektów budowlanych - książka

iwnb1.png
 • nowość
Dostępność: na wyczerpaniu
Cena brutto: 130,00 zł 130.00
Cena netto: 120,37 zł
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni

Opis

IWNB cz. 1 Budynki - Informacyjny Zestaw Wskaźników Nakładów na Obiekty Budowlane - INFOCENBUD - kwartalnik

 

Zobacz spis wraz z opisem i rysunkami...

 

Od pierwszego kwartału 2017 r. publikacja pt. „Informacyjny zestaw wskaźników nakładów na obiekty budowlane - IWNB" ukazuje się w dwóch częściach:

Część I - Budynki

Część II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

W części 1 prezentowane są wskaźniki cenowe dla budynków mieszkalnych: jednorodzinnych, wielorodzinnych, zbiorowego zamieszkania oraz budynków niemieszkalnych: hoteli, budynków biurowych, handlowo - usługowych, budynków transportu i łączności, budynków przemysłowych i magazynowych, obiektów kulturalnych, budynków o charakterze edukacyjnym, szpitali, przychodni, budynków kultury fizycznej i in.

Informacyjny zestaw wskaźników:

zapewnia orientację:

 • w wysokości nakładów finansowych na wykonanie charakterystycznych obiektów budowlanych,
 • w strukturze rodzajowej kosztów ponoszonych przy budowie wspomnianych obiektów, z uwzględnieniem podziału na stany realizacyj­ne i elementy scalone,

służy:

 • inwestorom z obszaru zamówień publicznych oraz spoza tego obszaru, względnie działającym na ich zlecenie biurom projektów, za podstawę wyceny robót w kosztorysach inwestorskich lub ustalenia planowanych kosztów robót budowlanych, a także za podstawę oceny ofert składanych przez wykonawców,
 • gminom za podstawę opracowania prognozy skutków finansowych ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w części wydatków na infrastrukturę techniczną należącą do zadań gminy,
 • ośrodkom doradztwa organizacyjnego i rzeczoznawcom za podstawę szybkiej i realnej wyceny majątku przedsiębiorstw lub osób fizycznych,
 • wykonawcom za układ odniesienia dla porównań opracowywanych kosztorysów ofertowych,
 • jednostkom projektowania za jedną z podstaw wariantowania w projektowaniu, a również analizy i samooceny przyjmowanych rozwiązań,
 • innym jednostkom za podstawę analizy i wnioskowania w toku prac badawczych, programowych, planistycznych itp., dotyczących przedmiotowego obszaru budownictwa.

Na zestaw składają się zbiory wskaźników nakładów finansowych (kosztowo-cenowych), przypadających na obraną jednostkę odniesienia prezentowanych w nim obiektów i ich fragmentów. Tablice wskaźników poprzedzają szkice oraz charakterystyki obiektów których wskaźniki dotyczą. Zestaw dzieli się na trzy części. Pierwsza obejmuje budynki i budowle w ujęciu zadaniowym, druga obiekty sieciowe w układzie scalonych asortymentów robót, trzecia roboty remontowe i modernizacyjne.

 

Spis zawartości:

ROZDZIAŁ I – Wskaźniki nakładów finansowych na budynki mieszkalne i niemieszkalne

 1. Budynek mieszkalny 116 rodz. /trad. uprzemysł./ (AK28)
 2. Budynek mieszkalny 57 rodz. /trad. uprzemysł./ (AK27)
 3. Budynek mieszkalny 40 rodz.z bankiem /techn. trad./ (AK12)
 4. Budynek mieszkalny 38 rodz. /trad. uprzemysł./ (AK26)
 5. Budynek mieszkalny 31 rodz. /techn. mon./ (AE02)
 6. Budynek mieszkalny 24 rodz. /techn. trad./ (AK17)
 7. Budynek mieszkalny 18 rodz. /techn. trad./ (AK29)
 8. Kamienica tradycyjna 7 mieszk. /tech. trad./ (AK11)
 9. Budynek mieszkalny 6 rodz. /techn. trad./ (AC01)
 10. Budynek mieszkalny 1 rodz. /techn. trad./ (AK25)
 11. Budynek mieszkalny 1 rodz. /techn. trad./ (AK23)
 12. Budynek mieszkalny 1 rodz. /techn. trad./ (AK20)
 13. Budynek mieszkalny 1 rodz. /techn. trad./ (AK18)
 14. Budynek mieszkalny 1 rodz. /techn. trad./ (AK21)
 15. Budynek mieszkalny 1 rodz. /techn. trad./ (AK24)
 16. Budynek mieszkalny 1 rodz. parterowy /techn. trad./ (AK19)
 17. Budynek mieszkalny 1 rodz. wolnost. /domy kanad./ (AP01)
 18. Budynek mieszkalny 1 rodz. /techn. trad./ (AK05)
 19. Budynek mieszkalny 1 rodz. /techn. trad./ (AK09)
 20. Budynek mieszkalny 1 rodz. ?OMEGA” /tech. trad./ (AK14)
 21. Budynek mieszkalny 1 rodz. /techn. trad./ (AK10)
 22. Budynek mieszkalny 1 rodz. /techn. trad./ (AK08)
 23. Budynek mieszkalny 1 rodz. szereg./tech. trad./ (AK22)
 24. Budynek mieszkalny 1 rodz. ?QUATRO” /tech. trad./ (AK15)
 25. Budynek mieszkalny 1 rodz. z warsztatem (AK16)
 26. Domek letniskowy (CK01)
 27. Budynek obsługi turystów jednostek pływających (CK21)
 28. Budynek socjalno-biurowy punktu gromadzenia odpadów problemowych (DP01)
 29. Budynek administracyjno socjalny /techn. trad./ (DK02)
 30. Budynek ZUS /techn. szkieletowa/ (DC01)
 31. Pawilon handlowy osiedlowy /techn. trad./ (EC02)
 32. Pawilon handlowy (EK02)
 33. Pawilon handlowy /ZSBO/ (EC01)
 34. Pawilon handlowy /techn. trad./ (EK01)
 35. Stacja paliw z myjnią i pasażem handlowym (EK51)
 36. Bezdotykowa myjnia (EC03)
 37. Garaż 10-boksowy /techn. trad./ (FK12)
 38. Garaż 2-boks.z pom. na stację transf./techn.trad./ (FK22)
 39. Garaż indywidualny 1-boksowy /techn. trad./ (FK13)
 40. Trzykondygnacyjny parking podziemny (FE51)
 41. Kotłownia /techn. trad./ (GK02)
 42. Budynek techniczny (GK04)
 43. Budynek zaplecza (GK01)
 44. Budynek warsztatowy /techn. trad./ (GK03)
 45. Hala 2-nawowa /szkieletowa stal./ (GC01)
 46. Hala produkcyjna z zapleczem socjal. /konstr. stal./ (GC12)
 47. Hala magazynowa z częścią socjalną i kotłownią (GC06)
 48. Hala magazynowa (GC04)
 49. Hala stalowa z budynkiem biurowym (GC03)
 50. Budynek magazynowy z zapleczem biurowym (GK05)
 51. Budynek administracyjno-gospodarczy z chłodnią sadzonek (GP12)
 52. Hala magazynowa (GC05)
 53. Magazyn materiałów wybuchowych /techn.monolit./ (GE01)
 54. Wiata magazynowa /szkieletowa stalowa/ (GC02)
 55. Pawilon dla dużych kotów z wybiegiem /techn. trad./ (HK51)
 56. Świetlica (IK08)
 57. Przedszkole 4 oddz. na 120 dzieci /SBO/ (IC01)
 58. Przedszkole 4 oddz. na 100 dzieci /techn. trad./ (IK02)
 59. Przedszkole 4-oddziałowe (IK03)
 60. Przedszkole w technologii energooszczędnej (IK31)
 61. Przedszkole w tech. energooszczędnej i odnawialnej (IK32)
 62. Szkoła podstawowa (IK05)
 63. Gimnazjum akademickie (IK04)
 64. Szkoła średnia (IK07)
 65. Budynek laboratoryjny (IK06)
 66. Dom kultury (IK10)
 67. Ośrodek zdrowia /tech. trad./ (JK01)
 68. Budynek izby wytrzeźwień /techn. trad. uprzem./ (JK031)
 69. Dom pomocy społecznej /techn. trad. uprzem./ (JK02)
 70. Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych (JK71)
 71. Sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym (KC02)
 72. Hala sportowa (KC01)
 73. Hala sportowo-widowiskowa (KC03)
 74. Hala sportowa (KC04)
 75. Hala sportowa (KC05)
 76. Budynek sali gimnastycznej /techn. trad./ (KK03)
 77. Sala gimnastyczna w techn. pasywnej i energooszczędnej(KK04)
 78. Budynek sportowo-rehabilitacyjny (KK02)
 79. Kryta pływalnia (KK41)
 80. Budynek portierni /techn. trad./ (LK03)
 81. Portiernia /techn. trad./ (LK02)
 82. Portiernia (LC01)
 83. Budynek komendy powiatowej straży pożarnej (LK51)
 84. Szklarnia (LP20)
 85. Przechowalnia warzyw /techn. trad. uprzem./ (LK31)
 86. Chlewnia /techn. trad./ (LK21)
 87. Obora /techn. trad./ (LK24)
 88. Budynek gospodarczy /techn. trad./ (LK20)
 89. Wiata z gabionów /techn. prefabrykowana/ (LP43)
 90. Zbiornik bezodpływowy na ścieki V-20 m3 (RE03)
 91. Zbiornik bezodpływowy na ścieki V-2,8 m3 (RP01)
 92. Zbiornik retencyjny z komorą (RE17)
 93. Zbiornik tłoczni ścieków (RE18)
 94. Stacja transformatorowa /techn. trad./ (SK01)
 95. Budynek energetyczny /techn. trad./ (SK23)
 96. Zaplecze kontenerowe boiska sportowego (UP22)
 97. Budynek hangaru przystani jachtowej (UP52)
 98. Zbiornik ociekowy (WP11)

ROZDZIAŁ II – Wskaźniki nakładów finansowych na rozbudowę budynków

 1. Rozbudowa centrum handlowego (VC02)
 2. Rozbudowa warsztatu stolarskiego /techn. szkiel./ (VC03)
 3. Rozbudowa zakładu produkującego wyroby gumowe (VK01)
 4. Rozbudowa centrum artykułów ogrodniczych (VK02)
 5. Rozbudowa budynku administracyjnego starostwa powiatowego (VK03)

ROZDZIAŁ III – Wskaźniki nakładów finansowych na roboty remontowe i modernizacyjne

 1. Adaptacja poddasza bud. wiejskiego na mieszkanie (YK21)
 2. Adaptacja poddasza bud. wielorodzinnego na mieszkanie (YK22)
 3. Adaptacja poddasza kamienicy na mieszkanie (YK23 )
 4. Adaptacja poddasza bud. mieszkalnego na mieszkanie (YK24)
 5. Adaptacja poddasza bud. mieszkalnego na mieszkanie (YK25)
 6. Adaptacja poddasza bud. mieszkalnego na mieszkanie (YK26)
 7. Adaptacja budynku mieszkalnego na świetlicę wiejską (YK30)
 8. Modernizacja kuchni w domu pomocy społecznej (YK41)
 9. Adaptacja poddasza w zabytkowym obiekcie na oddział neonatologii (YK51)
 10. Modernizacja i rozbudowa specjalistycznej przychodni lekarskiej (YK52)
 11. Docieplenie budynku mieszkalnego 15-rodz. (YA01, YA04)
 12. Docieplenie budynku mieszkalnego 30-rodz. (YA02, YA05)
 13. Docieplenie budynku mieszkalnego 40-rodz. (YA03, YA06)
 14. Docieplenie budynku mieszkalnego 120-rodz. (YA07, YA08)
 15. Termorenowacja bud. mieszkalnego 45-rodz. (YP01 do YP04)
 16. Termomodernizacja dachu pawilonu handlowego (YC01)
 17. Renowacja elewacji budynku zabytkowego (YK01, YK02, YK03)
 18. Konstrukcja podparć balkonów (YK11)

 

Produkty powiązane

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl