CSRB2 - scalone roboty instalacyjne - wydania archiwalne

Dostępność: duża ilość
Cena brutto: 62,50 zł 62.50
Cena netto: 50,81 zł
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni

Opis

CSRB - Ceny Scalonych Robót Budowlanych i instalacyjnych.
Zeszyt 2 - roboty instalacyjne - wydania archiwalne 
(w wersji PDF, książkowej lub w formie wydruku komputerowego z pieczęcią potwierdzającą zgodność z oryginałem) -  poszczególne roczniki i kwartały dostępne na zamówienie

 

Niniejsze wydawnictwo zawiera ceny robót budowlanych skalkulowane w oparciu o katalogi kosztorysowych norm nakładów rzeczowych - KNNR, a więc w stopniu scalenia wyższym, niż w tradycyjnych katalogach nakładów rzeczowych - KNR.
Katalogi KNNR, składające się na dawniejszy Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra R.R. i B. z 20 września 2000 r., mimo utraty swego urzędowego charakteru, wykorzystywane są nadal w kalkulacji inwestorskiej, jak również ofertowej z uwagi na przyjętą agregację robót. Stosowane są też przy sporządzaniu przedmiarów do kosztorysów inwestorskich oraz wywodzących się z nich formularzy ofertowych, kierowanych do firm wykonawczych zainteresowanych w uzyskaniu zamówienia czy to w drodze przetargu, czy też w innym, odpowiednio do charakteru przedsięwzięcia, dobranym trybie. Nie oznacza to wcale, że wykonawcy muszą korzystać z tych normatywów przy kalkulacji cenowej robót. Dysponują oni obecnie znaczną swobodą w doborze sposobów i podstaw opracowania kosztorysów ofertowych. Mogą więc w swych działaniach korzystać na równych prawach z bazy KNNR oraz/lub KNR, z własnych lub publikowanych informacji o cenach czynników produkcji, czy też z informacji o cenach robót - w przypadku stosowania kalkulacji uproszczonej. Ważne jednak, by poprzez stosowne wypełnienie formularzy ofertowych, potrafili sprostać wymaganiom inwestorów, co do postaci składanych ofert.

W samych kosztorysach inwestorskich na obszarze zamówień publicznych, KNNR wykorzystywane są do kalkulacji szczegółowej cen jednostkowych robót ujmowanych w tych kosztorysach.
Z kolei ceny robót, oparte na wspomnianych katalogach, a publikowane w niniejszym wydawnictwie, w warunkach zaistniałych po wejściu w życie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 "w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego...", mogą stanowić bezpośrednią podstawę wyceny robót w kosztorysach inwestorskich.
Ceny te staną się też pomocą dla wykonawców, przywykłych od lat do posługiwania się głównie bazą KNR, w coraz to mniejszym stopniu stosowaną w kosztorysach inwestorskich z uwagi na niski poziom scalenia robót w tych katalogach.

Niniejsze wydawnictwo zastąpiło informatory wydawane wcześniej pod wspólną nazwą "Ceny scalonych robót do kosztorysów ofertowych - CSROf". Nowo ustanowione przepisy poszerzyły obszar jego zastosowań o kosztorysowanie inwestorskie w strefie zamówień publicznych, co zadecydowało o zmianie poprzedniaeo tytułu na "Ceny scalonych robót budowlanych i instalacyjnych - CSRB".

Wydawnictwo to, jak poprzednie dzielić się będzie na 3 zeszyty w następującym układzie:

  1. roboty ziemne, budowlane inwestycyjne i remontowe, drogowe, metalowe i melioracyjne
  2. roboty instalacyjne inwestycyjne i remontowe oraz roboty z zakresu urządzeń zaopatrzenia w wodę i sanitacji wsi
  3. roboty elektryczne inwestycyjne i remontowe.

Ceny zamieszczone w informatorach odnoszą się do jednostek robót przyjętych we wspomnianych wyżej KNNR-ach, natomiast opisy zawierają rozwinięcia zawartych w nim pozycji "katalogowych" ze szczegółowością właściwą dla kosztorysów inwestorskich. Ceny te zostały obliczone przy wykorzystaniu stosowanych przez wykonawców formuł kalkulacji, nakładów rzeczowych z KNNR-ów, oraz średnich stawek, cen i narzutów z kosztorysów ofertowych, stanowiących podstawę dla zawieranych umów. Założenia te nadają tak ustalonym cenom robót charakter średnich cen rynkowych.

"Ceny scalonych robót budowlanych i instalacyjnych" służyć mają:

  • inwestorom dysponującym środkami publicznymi, jak również inwestorom spoza tego obszaru, za podstawę opracowania kosztorysów inwetorskich metodą kalkulacji uproszczonej, opracowania przedmiarów robót, przygotowania formularzy ofertowych, oceny ofert wykonawców oraz uzgadniania cen
  • jednostkom projektowania, za podstawę sporządzania przedmiarów i kosztorysów inwestorskich dla zadań finansowanych ze środków publicznych lub własnych inwestorów, jak również za podstawę analizy kosztowych skutków przyjecia określonych rozwiązań projektowych
  • wykonawcom robót, za podstawę lub pomoc przy opracowaniu kosztorysów ofertowych - zależnie od obranej metody i podstaw kalkulacji, a także za podstawę opracowania przejrzystych cenników dla zakresu wykonywanych robót
  • rzeczoznawcom, za podstawę wyceny robót i obiektów budowlanych, oszacowania szkód i in.
  • innym jednostkom, za alternatywną w stosunku do pozostałych pozycji Serwisu Informacji Cenowych Budownictwa (ICR, ICAR) podstawę szacowania kosztów robót budowlanych, dla różnych zastosowań.

Zeszyt niniejszy zawiera ceny robót instalacyjnych inwestycyjnych i remontowych w układzie i stopniu scalenia wg katalogów: KNNR nr 4, 8, 11

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl