Opcje przeglądania
Cena
  • od
    do

Ceny robót, asortymentów i obiektów budowlanych

Informacje o cenach robót budowlanych do szybkiego sporządzania kosztorysów i wycen metodą uproszczoną - ICR. Kwartalnie wydawane zeszyty, podzielone na rodzaje robót, zawierają w sumie kilkadziesiąt tysięcy pozycji robót skalkulowanych w oparciu o powszechnie stosowane katalogi normatywne, wykorzystywane zarówno w kosztorysach wykonawców robót, jak i inwestorów. Zeszyty ICAR to informacje o cenach scalonych asortymentów robót. Natomiast książka IWNB to informacje o kosztach ponad dwustu różnych rodzajów obiektów budowlanych, opisanych na podstawie dokumentacji technicznej wraz z odpowiednimi rysunkami, w podziale na stany i elementy realizacyjne, z odniesieniem do jednostki pomiarowej obiektu (powierzchnia, kubatura i in.) Sukcesywnie dodawane są nowe rodzaje obiektów. Dla robót dotyczących obiektów zabytkowych publikowane są zeszyty CKZ. Inwestorzy publiczni znajdą również przydatne informacje w zeszytach CSRB i RCI. Serwis informacji cenowych budownictwa ORGBUD-SERWIS jest wydawany od 1989 roku, jest solidną i szeroką bazą informacji cenowych, stanowiącą znaczącą alternatywę i uzupełnienie innych publikacji z tego zakresu (Sekocenbud, Intercenbud i in.).

BCB 1/2019 - biuletyn cenowy budownictwa - książka

BCB 1/2019 - biuletyn cenowy budownictwa - książka
BCB 1/2019 - biuletyn cenowy budownictwa - książka

BCB - Biuletyn
Cenowy Budownictwa
- kwartalnik
I kwartał 2019

- publikacja ukazuje
się na początku 3
miesiąca każdego
kwartału

Dostępność: średnia ilość

Cena: 49,00 zł
szt.

IWNB cz.1 budynki 1/2019 - ceny obiektów budowlanych - książka

IWNB cz.1 budynki 1/2019 - ceny obiektów budowlanych - książka
IWNB cz.1 budynki 1/2019 - ceny obiektów budowlanych - książka

IWNB cz. 1 - Informacyjny Zestaw Wskaźników Nakładów na Obiekty Budowlane - kwartalnik
I kwartał 2019

- publikacja ukazuje się na początku 3 miesiąca każdego kwartału

Dostępność: średnia ilość

Cena: 78,00 zł
szt.

IWNB cz.2 1/2019 - ceny obiektów inżynieryjnych - książka

IWNB cz.2 1/2019 - ceny obiektów inżynieryjnych - książka
IWNB cz.2 1/2019 - ceny obiektów inżynieryjnych - książka

IWNB cz. 2 - Informacyjny Zestaw Wskaźników Nakładów na Obiekty Inżynieryjne - kwartalnik
I kwartał 2019

- publikacja ukazuje się na początku 3 miesiąca każdego kwartału

Dostępność: średnia ilość

Cena: 86,00 zł
szt.

ICRB 1/2019 - ceny robót budowlanych - książka

ICRB 1/2019 - ceny robót budowlanych - książka
ICRB 1/2019 - ceny robót budowlanych - książka

ICRB - Informacyjny zestaw średnich Cen Robót Budowlanych - kwartalnik
I kwartał 2019
- publikacja ukazuje się na początku 3 miesiąca każdego kwartału

Dostępność: na wyczerpaniu

Cena: 44,00 zł
szt.

CSRB1 1/2019 - scalone roboty budowlane - książka

CSRB1 1/2019 - scalone roboty budowlane - książka
CSRB1 1/2019 - scalone roboty budowlane - książka

CSRB - Ceny Scalonych Robót Budowlanych i instalacyjnych. Zeszyt 1 - roboty budowlane. - kwartalnik
I kwartał 2019
- publikacja ukazuje się na początku 3 miesiąca każdego kwartału

Dostępność: średnia ilość

Cena: 42,00 zł
szt.

CSRB2 1/2019 - scalone roboty instalacyjne - książka

CSRB2 1/2019 - scalone roboty instalacyjne - książka
CSRB2 1/2019 - scalone roboty instalacyjne - książka

CSRB - Ceny Scalonych Robót Budowlanych i instalacyjnych. Zeszyt 2 - roboty instalacyjne. - kwartalnik
I kwartał 2019
- publikacja ukazuje się na początku 3 miesiąca każdego kwartału

Dostępność: średnia ilość

Cena: 39,00 zł
szt.

CSRB3 1/2019 - scalone roboty elektryczne - książka

CSRB3 1/2019 - scalone roboty elektryczne - książka
CSRB3 1/2019 - scalone roboty elektryczne - książka

CSRB - Ceny Scalonych Robót Budowlanych i instalacyjnych. Zeszyt 3 - roboty elektryczne. - kwartalnik
I kwartał 2019
- publikacja ukazuje się na początku 3 miesiąca każdego kwartału

Dostępność: średnia ilość

Cena: 37,00 zł
szt.

ICRE 1/2019 - ceny robót elektrycznych - książka

ICRE 1/2019 - ceny robót elektrycznych - książka
ICRE 1/2019 - ceny robót elektrycznych - książka

ICRE - Informacyjny Zestaw Średnich Cen Robót Elektrycznych - kwartalnik
I kwartał 2019
- publikacja ukazuje się na początku 3 miesiąca każdego kwartału

Dostępność: średnia ilość

Cena: 37,00 zł
szt.

ICRI 1/2019 - ceny robót instalacyjnych - książka

ICRI 1/2019 - ceny robót instalacyjnych - książka
ICRI 1/2019 - ceny robót instalacyjnych - książka

ICRI - Informacyjny zestaw średnich Cen Robót Instalacyjnych - kwartalnik
I kwartał 2019
- publikacja ukazuje się na początku 3 miesiąca każdego kwartału

Dostępność: średnia ilość

Cena: 37,00 zł
szt.

ICRS 1/2019 - ceny robót sieciowych wod-kan, gaz - książka

ICRS 1/2019 - ceny robót sieciowych wod-kan, gaz - książka
ICRS 1/2019 - ceny robót sieciowych wod-kan, gaz - książka

ICRS - Informacyjny zestaw średnich Cen Robót z zakresu Sieci wod-kan, gazowych i c.o. - kwartalnik
I kwartał 2019

- publikacja ukazuje się na początku 3 miesiąca każdego kwartału

Dostępność: średnia ilość

Cena: 39,00 zł
szt.

ICRW 1/2019 - ceny robót wyburzeniowych - książka

ICRW 1/2019 - ceny robót wyburzeniowych - książka
ICRW 1/2019 - ceny robót wyburzeniowych - książka

ICRW - Informacyjny Zestaw
Średnich Cen Robót
Wyburzeniowych
i Rozbiórkowych - kwartalnik
I kwartał 2019


- publikacja ukazuje się na początku 3 miesiąca każdego kwartału

Dostępność: na wyczerpaniu

Cena: 39,00 zł
szt.

ICRZ 1/2019 - ceny robót konserwacji zieleni - książka

ICRZ 1/2019 - ceny robót konserwacji zieleni - książka
ICRZ 1/2019 - ceny robót konserwacji zieleni - książka

ICRZ - Informacyjny Zestaw Średnich Cen Robót Zakładania i Konserwacji Zieleni

- kwartalnik I kwartał 2019


- publikacja ukazuje się na początku 3 miesiąca każdego kwartału

Dostępność: średnia ilość

Cena: 39,00 zł
szt.

ICRRB 1/2019 - ceny robót budowlanych remontowych - książka

ICRRB 1/2019 - ceny robót budowlanych remontowych - książka
ICRRB 1/2019 - ceny robót budowlanych remontowych - książka

ICRRB - Informacyjny Zestaw Średnich Cen Robót
Remontowych Budowlanych
- kwartalnik I kwartał 2019


- publikacja ukazuje się na początku 3 miesiąca każdego kwartału

Dostępność: średnia ilość

Cena: 44,00 zł
szt.

ICRRE 1/2019 - ceny robót elektrycznych remontowych - książka

ICRRE 1/2019 - ceny robót elektrycznych remontowych - książka
ICRRE 1/2019 - ceny robót elektrycznych remontowych - książka

ICRRE - Informacyjny Zestaw Średnich Cen Robót
Remontowych Elektrycznych
- kwartalnik I kwartał 2019


- publikacja ukazuje się na początku 3 miesiąca każdego kwartału

Dostępność: średnia ilość

Cena: 37,00 zł
szt.

ICRRI 1/2019 - ceny robót instalacyjnych remontowych - książka

ICRRI 1/2019 - ceny robót instalacyjnych remontowych - książka
ICRRI 1/2019 - ceny robót instalacyjnych remontowych - książka

ICRRI - Informacyjny Zestaw Średnich Cen Robót
Remontowych Instalacyjnych
- kwartalnik I kwartał 2019


- publikacja ukazuje się na początku 3 miesiąca każdego kwartału

Dostępność: średnia ilość

Cena: 37,00 zł
szt.

CKZ 1/2019 - ceny robót w obiektach zabytkowych - książka

CKZ 1/2019 - ceny robót w obiektach zabytkowych - książka
CKZ 1/2019 - ceny robót w obiektach zabytkowych - książka

CKZ - Ceny Robót w Obiektach Zabytkowych - kwartalnik
I kwartał 2019
- publikacja ukazuje się na początku 3 miesiąca każdego kwartału

Dostępność: na wyczerpaniu

Cena: 101,00 zł
szt.

ICRD1 1/2019 - ceny robót drogowych wg KNR - książka

ICRD1 1/2019 - ceny robót drogowych wg KNR - książka
ICRD1 1/2019 - ceny robót drogowych wg KNR - książka

ICRD cz. 1 - Informacyjny Zestaw Średnich Cen
Robót Drogowych wg KNR - kwartalnik
I kwartał 2019


- publikacja ukazuje się na początku 3 miesiąca każdego kwartału

Dostępność: na wyczerpaniu

Cena: 39,00 zł
szt.

ICRD2 1/2019 - ceny robót drogowych wg Specyfikacji GDDKiA - książka

ICRD2 1/2019 - ceny robót drogowych wg Specyfikacji GDDKiA - książka
ICRD2 1/2019 - ceny robót drogowych wg Specyfikacji GDDKiA - książka

ICRD cz. 2 - Informacyjny Zestaw Średnich Cen
Robót Drogowych wg Specyfikacji GDDKiA - kwartalnik
I kwartał 2019


- publikacja ukazuje się na początku 3 miesiąca każdego kwartału

Dostępność: na wyczerpaniu

Cena: 39,00 zł
szt.

ICRM 1/2019 - ceny robót mostowych - książka

ICRM 1/2019 - ceny robót mostowych - książka
ICRM 1/2019 - ceny robót mostowych - książka

ICRM - Informacyjny Zestaw Średnich Cen Robót Mostowych - kwartalnik
I kwartał 2019


- publikacja ukazuje się na początku 3 miesiąca każdego kwartału

Dostępność: na wyczerpaniu

Cena: 39,00 zł
szt.

ICAR 1/2019 - ceny asortymentów robót - książka

ICAR 1/2019 - ceny asortymentów robót - książka
ICAR 1/2019 - ceny asortymentów robót - książka

ICAR - Informacyjny zestaw średnich Cen Asortymentów Robót budowlanych i instalacyjnych - kwartalnik
I kwartał 2019
- publikacja ukazuje się na początku 3 miesiąca każdego kwartału

Dostępność: na wyczerpaniu

Cena: 30,00 zł
szt.

ICREn 1/2019 - ceny robót energetycznych - książka

ICREn 1/2019 - ceny robót energetycznych - książka
ICREn 1/2019 - ceny robót energetycznych - książka

ICREn - Informacyjny zestaw średnich Cen Robót Energetycznych - kwartalnik
I kwartał 2019
- publikacja ukazuje się na początku 3 miesiąca każdego kwartału

Dostępność: średnia ilość

Cena: 39,00 zł
szt.

ICRT 1/2019 - ceny robót torowych - książka

ICRT 1/2019 - ceny robót torowych - książka
ICRT 1/2019 - ceny robót torowych - książka

ICRT - Informacyjny Zestaw Średnich Cen Robót Torowych

kwartalnik - I kwartał 2019


- publikacja ukazuje się na początku 3 miesiąca każdego kwartału

Dostępność: na wyczerpaniu

Cena: 39,00 zł
szt.

WRC 1/2019 - wskaźniki ruchu cen - książka

WRC 1/2019 - wskaźniki ruchu cen - książka
WRC 1/2019 - wskaźniki ruchu cen - książka

WRC - Wskaźniki Ruchu Cen obiektów i robót budowlanych - kwartalnik
I kwartał 2019
- publikacja ukazuje się na początku 3 miesiąca każdego kwartału

Dostępność: na wyczerpaniu

Cena: 37,00 zł
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl